Tezuka Osamu no budda Akai sabaku yo Utsukushiku (2011) บุดดา เจ้าชายที่โลกไม่รัก

Tezuka Osamu no budda Akai sabaku yo Utsukushiku (2011)

ตัวอย่าง

ชื่อไทย: บุดดา เจ้าชายที่โลกไม่รัก
ชื่ออังกฤษ: Tezuka Osamu no budda Akai sabaku yo Utsukushiku (2011)
ประเภทหนัง:  Animation, Adventure, Biography

ในประเทศเนปาลที่ล้าสมัยชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งความอดอยากการสู้รบที่ไม่หยุดยั้งและความไม่ยุติธรรมของระบบตำแหน่งที่ต้องการ กลายเป็นพระพุทธรูป “สว่างขึ้น” และพยายามที่จะทำให้จิตวิญญาณของชุมชนรวมทั้งหมดของช่วงเวลา “บุดดา เจ้าชายที่โลกไม่รัก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสร็จสิ้นปี 2548 ในอินเดียเด็กที่ชื่อ

Read More
6.2
IMDB:6.2/10 | 356 ratings

Title: Tezuka Osamu no budda Akai sabaku yo Utsukushiku (2011) บุดดา เจ้าชายที่โลกไม่รัก

Genre: Animation, Adventure, Biography, Drama, History

Actors: Hidetaka Yoshioka, Sayuri Yoshinaga, Tesshô Genda, Kiyokazu Kanze

Director: Kôzô Morishita

Runtime: 111 min

Awards: 1 nomination.

ให้คะแนน

Post navigation